Novetats a l'Espai Informes i Butlletins del mercat treball

Aquí teniu les darreres actualitzacions a l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, un subapartat dins de l'apartat Xifres situat al menú lateral de la Comunitat Ocupació, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • Informes

Observatori Català de la Joventut

Informe trimestral que recull els principals resultats de les darreres dades de l'Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves:

Situació laboral de les persones joves a Catalunya (dades 2n trimestre 2020)                                                                                                                                   

Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Informes sobre la província de Barcelona i els seus municipis mitjançant la informació estadística que procura el programa HERMES.

Informe mensual de l'atur registrat a la província de Barcelona (Agost 2020) Infografia 

Informe trimestral de conjuntura província de Barcelona (2n trimestre 2020) Infografia                                                                                                                 

  • Butlletins

Observatori de les Ocupacions del SEPE

Butlletí trimestral del mercat de treball que ofereix dades a nivell estatal, territorial i segons col·lectius: dones, joves, estrangers, majors de 45 anys i persones amb discapacitat.

Boletín Trimestral de Mercado de Trabajo(dades 2n trimestre 2020)                                                                                                                                      

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletins trimestrals que analitzen la situació i l'evolució de l'ocupació i l'atur en el mercat de treball català, fent especial incidència en determinats col·lectius:

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius (2n trimestre 2020)

Butlletí de fluxos del mercat de treball (dades 2n trimestre 2020)

Butlletí del perfil de l’atur (situació a 30 de juny 2020)

-

Butlletí de joves i mercat de treball (dades 2n trimestre 2020)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball (dades 2n trimestre 2020)

Població amb discapacitat i mercat de treball (30/07/2020)                                                                                                                                                                   

Us animem a visitar-lo. La Comunitat Ocupació no s'atura!