Destacats

Actualitat: “Un impost global al capital no ha d'esperar a un govern mundial" (Entrevista amb Thomas Piketty, economista de l'EHESS)

Fa un any, el professor Thomas Piketty --director d'estudis de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales parisina-- va publicar el llibre més famós d'anàlisi històrico-econòmica des de l'inici de la crisi, “Le capital au XXI siècle”. Ara surt al mercat traduït al català (RBA), i molt aviat en castellà. Brillant tant en la discusió com en la redacció de les seves 970 planes, Piketty es ratifica i aprofundeix en les seves fórmules contra la desigualtat.

El País, 15/10/2014

Què són els Serveis Locals d'Ocupació?

See video
See video

Actualitat: “El capitalisme es transformarà totalment al segle XXI” (Entrevista amb Jeremy Rifkin, economista de la Wharton School)

Va advertir als anys 90 que la creixent productivitat que aporten les noves tecnologies generaria una desocupació estructural insalvable, a menys que es reduís la jornada laboral. Començà aquesta dècada parlant de la tercera revolució industrial, estadi vers el qual ens veiem abocats en haver convergit en el temps noves formes de comunicació i noves formes d'energia. Jeremy Rifkin (Denver, 1943) completa enguany la teoria que va esbossar aleshores amb el seu nou llibre, La sociedad de coste marginal cero (Paidós), obra que acaba de presentar a Madrid.

Actualitat: L'atur genera precarietat

Malgrat que resulta relativament evident, és sorprenent l'escàs èmfasi que es fa dins del debat públic espanyol a aquest fet: L'atur no només implica un malbaratament enorme de recursos, desigualtat a cabassos, estancament i declivi de milers de llars. L'atur també ajuda a crear i mantenir la precarietat. Que a Espanya és problablement el tret més distinitiu del nostre mercat laboral, juntament amb la pròpia taxa de desocupació. Un quart dels nostres treballadors tenen un contracte temporal, un percentatge que va arribar a estar per sobre del 33% durant els any 90.

Recomanem: "El discurso del despido libre en España"

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús. "El discurso del despido libre en España: una reflexión sobre el papel de los mitos y los prejuicios en las políticas de empleo españolas". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 32, Núm. 1 (2014) 191-219.

1

Recomanem: "La construcción social del mercado laboral doméstico en España a comienzos del siglo XXI"

García Sanz, Cristina; Santos Pérez, M. Lourdes; Valencia Olivero, Nelcy Y. "La construcción social del mercado laboral doméstico en España a comienzos del siglo XXI". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 32, Núm. 1 (2014) 101-131.

1

Recomanem: "Los discursos sobre la modernización de los Servicios Públicos de Empleo"

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús; Martín Martín, María Paz. "Los discursos sobre la modernización de los Servicios Públicos de Empleo: ¿hacia una nueva forma de gobernanza?". Política y Sociedad, 2014, 51, Núm.1 177-200.

1

Recomanem: "¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo?"

Muñoz Comet, Jacobo. ¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo? Diferencias entre españoles y extranjeros en un contexto de cambio económico. Revista Internacional de Sociología (RIS). Vol.72, núm. 2, maig-agost, 353-376, 2014.

1