Informes i Butlletins de Mercat de treball

____________________________________________________________________________________________________

En aquest apartat trobareu una selecció permanentment actualitzada d’informes i butlletins que analitzen la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol, tant des d'una perspectiva general com relativa a col·lectius específics.

Informes

Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)

Informes sobre el mercat de treball estatal i provincial:

Informes sobre Mobilitat laboral:

Estudis prospectius sectorials:

Departament de Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda

Informe trimestral d'anàlisi de la situació del mercat de treball català

Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)​

Butlletins

Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)

Butlletí trimestral del mercat de treball que ofereix dades a nivell estatal, territorial i segons col·lectius: dones, joves, estrangers, majors de 45 anys i persones amb discapacitat.

Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)

Butlletins trimestrals que analitzen la situació, l'evolució de l'ocupació i l'atur en el mercat de treball català, fent especial incidència en determinats col·lectius.

Butlletí trimestral que analitza els indicadors de demografia empresarial estimats a partir dels comptes de cotització de la Seguretat Social.