formació a mida

Actualitat: 70% d'inserció laboral, amb la "Formació a mida"

Amb l'objectiu d'oferir una formació adaptada a les necessitats de les empreses, la Diputació compta amb el programa “Formació a mida”, en què han participat ja més de 230 persones, amb una taxa d'inserció de prop del 70%. A més, s'han realitzat més de 20 accions formatives i s'hi han implicat una quinzena d'empreses, amb el compromís de contractació de persones en situació d'atur inscrites en els Serveis Locals d'Ocupació (SLO).

Actualitat: Programa Formació a Mida 2014-2017

Més de 230 persones han estat formades durant el període comprès entre el 2014 i el 2017 en el marc del Programa Formació a Mida. S'han realitzat 20 accions formatives sobre capacitació dissenyades a mida segons les necessitats de les 14 empreses implicades. Com a resultat d'aquestes accions s'han inserit un total de 163 persones, representant el 70% del total de les persones formades.

1

Actualitat: Sol·licitud d'ajuts de "Formació a mida per adaptar-se a les necessitats de les empreses"

Us informem que ja podeu sol·licitar els ajuts de concessió directa de Formació a mida per adaptar-se a les necessitats de les empreses. Aquest suport econòmic, que s'emmarca dins el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu Protocol general, està adreçat al desenvolupament d'accions de capacitació dissenyades a mida de les necessitats de les empreses i del mercat de treball local que comportin el compromís de contractació de persones en situació d'atur inscrites als Serveis Locals d'Ocupació.

Actualitat: 80% d’inserció laboral, amb la “Formació a mida”

Amb l’objectiu d’oferir una formació adaptada a les necessitats de les empreses, la Diputació de Barcelona compta amb el programa “Formació a mida”, que ha format ja gairebé 500 demandants d’ocupació, amb una taxa d’inserció de prop del 80%. El termini de presentació de les sol·licituds per aquest recurs finalitza l’1 d’octubre o bé fins a esgotar el crèdit pressupostari que té designat.