Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació (SLO): Persones i empreses

____________________________________________________________________________________________________

El Recull per als Serveis Locals d'Ocupació (SLO): Persones i empreses és un recurs que ofereix un conjunt d’activitats, en format taller o sessió, que els ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i/o a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL) poden incorporar a la seva oferta de serveis, per tal d'oferir-les tant a les persones demandants d'ocupació com a les empreses usuàries del SLO.

L'edició 2024 del Recull inclou 182 activitats que tenen per finalitat donar suport al desenvolupament professional i la recerca de feina de les persones demandants d'ocupació, així com a la millora de la gestió dels recursos humans de les empreses. Les activitats s'estructuren en quatre blocs temàtics:

  • Tallers d'alfabetització digital (TAD)
  • Tallers de tècniques de recerca de feina (TRF)
  • Sessions d'orientació laboral (SOL)
  • Sessions de suport a l'empresa (SSE)

Calendari d'actuacions

Actuacions previstes durant l'any (Excel)

Properes activitats:

Made with Flourish