Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC)

La Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC) impulsada per la Diputació de Barcelona té com a missió consolidar un model àgil i competitiu del mercat de treball en l'àmbit municipal i aconseguir una major eficàcia i eficiència de les accions locals en matèria d'ocupació a la província de Barcelona, mitjançant el treball conjunt i l'intercanvi d'experiències.

La Xarxa està formada per 147 Serveis Locals d'Ocupació (de caràcter municipal i supramunicipal) que donen cobertura al 85 % del territori de la província i al 98 % de la població potencialment activa.                                

Protocol general per a l'adhesió a la XALOC

L'evolució de les polítiques de mercat de treball promogudes pels ens locals a la demarcació de Barcelona i la necessitat de seguir reforçant el treball en xarxa i els mecanismes de cooperació, requereix dotar a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) d'un instrument jurídic que reguli la seva configuració i funcionament.

El Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació formalitza la Xarxa i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d'un Servei Local d'Ocupació (SLO) i compleixin amb els requisits de participació.

Aquí teniu disponible la sol·licitud d'adhesió

Què són els Serveis Locals d’Ocupació (SLO)?

Els SLO són departaments adscrits majoritàriament a les Regidories de Promoció Econòmica i Ocupació de les entitats locals que presten serveis d’intermediació laboral, a fi de:

 • Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades per incrementar les seves possibilitats de trobar feina.
 • Promoure la qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del teixit empresarial.
 • Establir vincles de col·laboració amb les empreses per detectar les seves necessitats de personal i oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir les seves vacants.

Vídeo: Què són els SLO? http://ocupacio.diba.cat/videos/que-son-serveis-locals-docupacio

Per tal d’assolir aquests objectius, els SLO realitzen un ampli ventall d’actuacions, les quals es poden agrupar en tres grans tipologies:

 • Serveis a les persones: informació general sobre ocupació, orientació laboral personalitzada, selecció d’ofertes de treball adequades al perfil professional, formació, pràctiques laborals, borsa de treball, tècniques de recerca de feina i Club de feina.

Vídeo: Busques feina? http://ocupacio.diba.cat/videos/busques-feina-serveis-locals-docupacio

 • Serveis a les empreses: informació i assessorament laboral, definició de llocs de treball i de perfils professionals, difusió de les ofertes de treball, selecció de les millors candidatures, seguiment post-inserció i assessorament sobre responsabilitat social.

Vídeo: Ofereixes feina? http://ocupacio.diba.cat/videos/ofereixes-feina-serveis-locals-docupacio

Com contactar amb els SLO?

Directori de la Xarxa: 

La Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) de la Diputació de Barcelona


 

Quins productes i serveis ofereix la Diputació de Barcelona?
 • Assistència tècnica directa i acompanyament especialitzat en l’àmbit de la intermediació laboral i les metodologies de treball amb les persones i amb les empreses.
 • Plataforma Telemàtica XALOC (PTX). Eina integral que té com a objectiu principal facilitar la gestió, la planificació i l’avaluació de les polítiques locals de mercat de treball que s’executen des dels SLO. La prestació de la PTX està subjecta a les especificacions determinades en aquest document i s'oferta com a recurs tècnic en el marc del Catàleg de Serveis.
 • Web d'ofertes de treball dels SLO.
 • Capacitació professional per al personal que treballa als SLO.
 • Cercles de Comparació Intermunicipal dels SLO, un instrument de suport a l'avaluació i millora de la prestació i la gestió dels serveis públics municipals, que dinamitza el Servei de Programació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb les àrees que treballen en els diversos àmbits d'anàlisi.
 • Activitats i materials de difusió, portant a terme actes, jornades i editant publicacions.
 • Intercanvi d'experiències, dinamitzant espais de trobada i d'intercanvi com les Sessions Territorials, que són trobades entre els diferents ens locals participants a la Xarxa on es tracten temàtiques vinculades amb la gestió quotidiana i metodològica dels SLO o noves funcionalitats de l'aplicació Xaloc i del web d'ofertes.
 • Suport econòmic i tècnic en el marc del Catàleg de Serveis: Podeu consultar tota la informació a l'apartat Catàleg de Serveis.