AODL

Convocatòria - Subvencions per al suport al desenvolupament local (Resolució TSF/1695/2016, 7 de juliol)

Termini de sol·licituds:

- Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, i per a la pròrroga i contractació de nous AODL: des del 13 de juliol fins al 9 de setembre de 2016.

- Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica: des del 13 de juliol fins al 19 de setembre de 2016.

Bases de la convocatòria: Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost.

Convocatòria - Subvencions per al suport al desenvolupament local (Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril)

Termini de sol·licituds:

Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament econòmic (AODL): del 22 d'abril de 2015 fins al 21 de maig de 2015.

-  Programa de suoprt i acompanyament a la planificació estratègica, per a la pròrroga d'AODL i per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic (Projecte Treball a les 7 comarques): del 22 d'abril fins al 22 de maig de 2015.