formació professional

Formació: Webinar "Nova llei de FP: Més FP, Més Futur" - Ministeri d'Educació i FP

Primer d'una sèrie de seminaris en línia organizats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el marc de l'elaboració de la nova Llei de Formació Professional, que comptarà amb la participació d'experts i agents implicats en el procés.

Data: 18 de febrer

Horari: 11h.

Actualitat: INFORMA’T, nova publicació digital del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya presenta la revista digital INFORMA’T, una publicació trimestral que té com a objectiu principal ser un espai de trobada per a compartir, difondre i transmetre informacions, opinions i experiències vinculades a la formació professional per a l’ocupació, i a projectes vinculats al món de l’ocupació en general.

1

Recomanem: Infografia - "La formació professional i l'ocupació a Catalunya"

Accés a la infografia

Elaborada per la Fundació Jaume Bofill

Nomativa - Nova llei reguladora del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (Llei 30/2015, de 9 de setembre)

Aquesta llei suposa una reforma integral del sistema amb la finalitat d'assolir quatre objetius estratègics:

-  Garantir l'exercici del dret a la formació dels treballadors, ocupats i desocupats, especialment dels més vulnerables.

-  La contribució efectiva de la formació a la competitivitatde les empreses.

-  L'enfortiment de la negociació col·lectiva en l'adequació de l'oferta formativa als requeriments del sistema productiu.

-  L'eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.

Normativa - Formació en centres de treball (Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol)

L’objecte d’aquesta ordre és establir el règim de la formació en centres de treball, que s’inclou en els currículums dels ensenyaments i continguts formatius implantats o autoritzats pel Departament, comprèn les condicions generals de realització, les condicions d'homologació de les empreses i entitats col·laboradores i les condicions del conveni de col·laboració d’acord amb el qual s’ha de realitzar

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438458.pdf

Convocatòria - Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades - Convocatòria 2015 (Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol)

Termini de sol·licituds:

- línia de formació transversal: del 21 de juliol al 7 d’agost de 2015.

- línia de formació sectorial: del 21 de juliol fins al 10 de setembre de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6916/1435370.pdf

Normativa - Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de març)

Aquesta reforma s'anuncia com a necessària per tal de generar ocupació estable i de qualitat. Cal una adequació entre l'oferta i la demanda de qualificacions, la qual cosa implica anticipar-se a les necessitats demandades per les empreses i oferir als joves i a la població treballadora en general, una formació ajustada a les seves necessitats.