Temes

Demografia i població

1
6

Desenvolupament local

27
98
8
6
3

Economia

12
318
1
Darrera aportació: Toni Malé Coma ha publicat Butlletí Ocup@ció - 30/01/2023 30/01/2023 - 07:00

Economia social i cooperativa

6
9
Darrera aportació: Josep Garcia Vázquez ha publicat Recomanem: "Economía Social y Tercer Sector" 16/12/2022 - 17:37

Exclusió social, probresa, condicions de vida

11
43
7

Marc jurídic i administratiu

8
163
3
Darrera aportació: Josep Garcia Vázquez ha publicat Recomanem: "Economía Social y Tercer Sector" 16/12/2022 - 17:37

Mercat de treball: anàlisi, evolució, estructura

58
510
6
17
1
2
Darrera aportació: Toni Malé Coma ha publicat Butlletí Ocup@ció - 30/01/2023 30/01/2023 - 07:00

Organització del treball i relacions laborals

10
90
4
1

Planificació i avaluació de projectes

16
16
49
6
5

Polítiques d'ocupació: actives, passives

237
703
30
1
20
32
Darrera aportació: Toni Malé Coma ha publicat Butlletí Ocup@ció - 30/01/2023 30/01/2023 - 07:00

Responsabilitat social corporativa (RSC)

3
6