Temes

Demografia i població

1
6

Desenvolupament local

28
105
8
6
3

Economia

12
356
1
Darrera aportació: Josep Garcia Vázquez ha publicat Butlletí Ocup@ció - 04/12/2023 01/12/2023 - 12:02

Economia social i cooperativa

6
10

Exclusió social, probresa, condicions de vida

11
43
7

Marc jurídic i administratiu

9
163
3

Mercat de treball: anàlisi, evolució, estructura

58
561
6
17
1
2
Darrera aportació: Josep Garcia Vázquez ha publicat Butlletí Ocup@ció - 04/12/2023 01/12/2023 - 12:02

Organització del treball i relacions laborals

10
93
5
1

Planificació i avaluació de projectes

16
16
49
6
5

Polítiques d'ocupació: actives, passives

249
771
30
1
21
33
Darrera aportació: Josep Garcia Vázquez ha publicat Butlletí Ocup@ció - 04/12/2023 01/12/2023 - 12:02

Responsabilitat social corporativa (RSC)

3
6