Xifres

_____________________________________________________________________________________________________

GENERALS

Programa Hermes (Diputació de Barcelona)

Indicadors bàsics del mercat de treball (Diputació de Barcelona)

Informe de conjuntura socioeconòmica de la província de Barcelona. 3er trimestre de 2021 (Diputació de Barcelona)

_____________________________________________________________________________________________________

TERRITORI

Cartografia digital

Vissir3 (ICGC)

Sitmun (Diputació de Barcelona)

Mapa urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat)

Sistema d’Informació Metropolità d’Activitat Econòmica i Innovació (PIRMB)

Nomènclator i codis territorials

Relació de municipis, províncies, comunitats i ciutats autònomes i els seus codis (INE)

Nomènclator. Població del Padró Continu per Unitat Poblacional (INE)

Codis territorials i d'entitats. Nomènclator estadístic d'entitats de població de Catalunya (Idescat)

_____________________________________________________________________________________________________

PERSONES

Demografia

Estadística del Padró continu (INE)

Padró municipal d'habitants (Idescat)

Enquesta de població activa. Resultats detallats trimestrals i anuals. Població (Idescat)

Estructura de la força de treball

General:

Enquesta de població activa (INE)

Població activa, ocupada i aturada:

Enquesta de població activa. Resultats detallats trimestrals i anuals (Idescat)

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (Idescat)

Afiliació al Règim General de la Seguretat Social, Mineria del Carbó i Règim Especial de Treballadors Autònoms. Informació trimestral (Observatori del Treball)

Atur registrat:

Atur registrat (Idescat)

Consultes interactives d'atur registrat i demandes d'ocupació (Observatori del Treball)

Informe mensual d'atur registrat. Municipis i comarques de la província de Barcelona. Març 2023 (Diputació de Barcelona)

Atur per comarques i municipis. Març 2023 (Observatori del Treball)

Demanda de força de treball

Consultes interactives de contractació laboral (Observatori del Treball)

Ofertes de llocs de treball (Observatori del Treball)

Regulació d’ocupació

Consulta interactiva regulació d'ocupació (Observatori del Treball)

_____________________________________________________________________________________________________

EMPRESES

Demografia empresarial

Directori Central d'Empreses (INE)

Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. 2018 (Diputació de Barcelona)

Afiliació al Règim General de la Seguretat Social, Mineria del Carbó i Règim Especial de Treballadors Autònoms. Informació trimestral (Observatori del Treball)

__________________________________________________________________________________________

META

Classificacions estadístiques (Idescat)

Classificacions i estàndards (INE)