Xifres

_____________________________________________________________________________________________________

GENERALS

Programa Hermes (Diputació de Barcelona)

Indicadors bàsics del mercat de treball (Diputació de Barcelona)

Informe econòmic local de la província de Barcelona. 2022 (Diputació de Barcelona)

_____________________________________________________________________________________________________

TERRITORI

Cartografia digital

Vissir3 (ICGC)

Visor IDEC (ICGC)

Sitmun (Diputació de Barcelona)

Mapa urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat)

Sistema d’Informació Metropolità d’Activitat Econòmica i Innovació (PIRMB)

Nomènclator i codis territorials

Relació de municipis, províncies, comunitats i ciutats autònomes i els seus codis (INE)

Nomènclator. Població del Padró Continu per Unitat Poblacional (INE)

Codis territorials i d'entitats. Nomènclator estadístic d'entitats de població de Catalunya (Idescat)

_____________________________________________________________________________________________________

PERSONES

Demografia

Estadística del Padró continu (INE)

Padró municipal d'habitants (Idescat)

Enquesta de població activa. Resultats detallats trimestrals i anuals. Població (Idescat)

Estructura de la força de treball

General:

Enquesta de població activa (INE)

Població activa, ocupada i aturada:

Enquesta de població activa. Resultats detallats trimestrals i anuals (Idescat)

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI) (Idescat)

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social (AFIC) (Idescat)

Atur registrat:

Atur registrat (Idescat)

Consultes interactives d'atur registrat i demandes d'ocupació (Observatori del Treball)

Informe mensual d’atur registrat a la província de Barcelona. Octubre 2023 (Diputació de Barcelona)

Atur per comarques i municipis. Octubre 2023 (Observatori del Treball)

Demanda de força de treball

Consultes interactives de contractació laboral (Observatori del Treball)

Ofertes de llocs de treball (Observatori del Treball)

Regulació d’ocupació (Observatori del Treball)

_____________________________________________________________________________________________________

EMPRESES

Demografia empresarial

Directori Central d'Empreses (INE)

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Barcelona. Explotació de les dades del SIPAE. 2019 (Diputació  de Barcelona)

Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE) (Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat)

Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. 2022 (Diputació de Barcelona)

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social (AFIC) (Idescat)

__________________________________________________________________________________________

META

Classificacions estadístiques (Idescat)

Classificacions i estàndards (INE)