Catàleg 2021: Execució i justificació

____________________________________________________________________________________________________

Execució i justificació

Dinamització de l'ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants

 • Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
 • Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc i Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

 • Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
 • Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals i Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació

 • Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
 • Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022

Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

 • Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
 • Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
 • Justificació final 02/01/2023 a 31/03/2023

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

 • Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
 • Justificació: com a màxim, en els dos mesos següents a la data de la seva finalització. En cas que la data de finalització sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació és de dos mesos a partir de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica.