Catàleg 2022: Execució i justificació

__________________________________________________________________________________________________

Execució i justificació

-

Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants

 • Execució anual: 01/01/2022 a 31/12/2022

 • Justificació voluntària fins 15/11/2022 i final 02/01/2023 a 31/03/2023

Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc i Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

 • Execució anual: 01/01/2022 a 31/12/2022

 • Justificació voluntària fins 15/11/2022 i final 02/01/2023 a 30/04/2023

Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals i Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació

 • Execució pluriennal: 01/01/2022 a 31/12/2023

 • Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2022; segona, 02/01/2023 a 15/11/2023

 • Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024

Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

 • Execució pluriennal: 01/01/2022 a 31/12/2023

 • Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2022; segona, 02/01/2023 a 15/11/2023

 • Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

 • Execució anual: 01/01/2022 a 31/12/2022

 • Justificació: com a màxim, en els dos mesos següents a la data de la seva finalització. En cas que la data de finalització sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació és de dos mesos a partir de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica.

-

Per més detall sobre la justificació, podeu consultar l'apartat Justificació del Catàleg del 2022 del web Economies Locals, on teniu a la vostra disposició el Manual de justificació 2022 de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.