atur

Convocatòria - Subvencions del Programa "Joves per l'ocupació" (Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost)

Termini de sol·licituds:

Per a actuacions de:

-  Tutorització i acompanyament a la inserció, formació professionalitzadora i altra formació específica necessària per poder desenvolupar les tasques assignades a un determinat lloc de treball, i si escau, formació per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, així com promoció de la participació d’empreses en el Programa: del 15 al 30 de setembre de 2015.

Actualitat: L'atur genera precarietat

Malgrat que resulta relativament evident, és sorprenent l'escàs èmfasi que es fa dins del debat públic espanyol a aquest fet: L'atur no només implica un malbaratament enorme de recursos, desigualtat a cabassos, estancament i declivi de milers de llars. L'atur també ajuda a crear i mantenir la precarietat. Que a Espanya és problablement el tret més distinitiu del nostre mercat laboral, juntament amb la pròpia taxa de desocupació. Un quart dels nostres treballadors tenen un contracte temporal, un percentatge que va arribar a estar per sobre del 33% durant els any 90.

Recomanem: "¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo?"

Muñoz Comet, Jacobo. ¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo? Diferencias entre españoles y extranjeros en un contexto de cambio económico. Revista Internacional de Sociología (RIS). Vol.72, núm. 2, maig-agost, 353-376, 2014.

1