COVID-19: Normativa

_________________________________________________________________________________________________

Agència Estatal BOE

COVID-19: normes consolidades de Dret Europeu i Estatal (Actualització permanent)

COVID-19: normes consolidades de Dret Autonòmic (Actualització permanent)

COVID-19: normes consolidades de Col·lectius Vulnerables (Actualització permanent)

COVID-19: normes consolidades de Treballadors Autònoms (Actualització permanent)

-

Prefectura de l'Estat i Ministeri de la Presidència

Mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, Reial Decret-llei 11/2021, de 27 de maig, BOE 28/05/2021 

Reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, BOE 27/01/2021

Mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, Reial Decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, BOE 23/12/2020 

Mesures socials complementàries per la protecció per atur i de suport al sector cultural, Reial Decret-llei 32/2020, de 3 de noviembre, BOE 04/11/2020 

Mesures socials en defensa de l'ocupació, Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, BOE 30/09/2020 

Mesures urgents per a recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació, Reial Decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, BOE 06/07/2020 

Mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, BOE 27/06/2020 

Mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19 - Comunitat Autònoma de Catalunya, Decret-llei 16/2020, de 5 de maig, BOE 19/06/2020 

Creació del Fons COVID-19 i regles relatives a la seva distribució i deslliurament, Reial Decret-llei 22/2020 de 16 de juny, BOE 17/06/2020 

Mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada el COVID-19, Reial Decret-llei 21/2020 de 9 de juny, BOE 10/06/2020 

Ingrés mínim vital (IMV), Reial Decret-llei 20/2020 de 29 de maig, BOE 1/06/2020 

Mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes del COVID-19, Reial Decret-llei 19/2020 de 26 de maig, BOE 27/05/2020 

Pròrroga de l’estat d’alarma, (article 9 sobre represa o reinici dels terminis administratius), Reial Decret 537/2020 de 22 de maig, BOE 23/05/2020

Mesures socials en defensa de l'ocupació, Reial Decret-llei 18/2020 de 12 de maig, BOE 13/05/2020 

Mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019, Reial Decret-llei 17/2020 de 5 de maig, BOE 6/05/2020

Mesures urgents complementàries per ajudar a l'economia i l'ocupació, Reial Decret-llei 15/2020 de 21 d'abril, BOE 22/04/2020

-

Ministeri de Treball i Economia Social

Regulació de la concessió directa de determinades subvencions en l'àmbit de l'ocupació i de la formació professional per l'ocupació, per l’exercici pressupostari 2020, Reial Decret-llei 664/2020, de 14 de juliol, BOE 15/07/2020 

Mesures per la recuperació de l'activitat formativa presencial en la formació professional per l'ocupació en l'àmbit laboral, Resolució del SEPE d’1 de juny, BOE 05/06/2020 

Distribució territorial per l'exercici 2020 de les Polítiques Actives d'Ocupació, incloent les destinades a l'execució del Pla de Xoc per l'Ocupació Jove 2019-2021 i el Pla Reincorpora-T 2019-2021, Ordre de 7 de maig, BOE 12/05/2020

Procediment per a la tramitació de les sol·licituds del subsidi excepcional per finalització de contracte, Resolució del SEPE d'1 de maig, BOE 04/05/2020

Procediment per a la tramitació de les sol·licituds del subsidi extraordinari per manca d'activitat per a les persones empleades de la llar, Resolució del SEPE de 30 d'abril, BOE 04/05/2020

-

Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de cotitzacions socials, Ordre ISM/371/2020 de 24 d'abril, BOE 28/04/2020 

-

          Departament de la Presidència

Mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, Decret-llei 16/2020 de 5 de maig, DOGC 7/05/2020 

-

Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Pròrroga de la vigència de diverses resolucions de l'àmbit de l'economia social, relatives a les mesures de flexibilització d'actuacions subvencionades per pal·liar els efectes de la COVID-19, Resolució de 26 de juny, DOGC 02/07/2020 

Convocatòria per a la concessió de subvencions del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l'any 2020, Resolució de 26 de juny, DOGC 02/07/2020 

Convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, Resolució de 18 de juny, DOGC 23/06/2020 

Convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, Resolució de 16 de juny, DOGC 22/06/2020 

Convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, Resolució d'11 de juny, DOGC 12/06/2020

Convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, Resolució de 3 de juny, DOGC 10/06/2020

Renda garantida de ciutadania, Decret 55/2020 de 28 d'abril, DOGC 30/04/2020 

Convocatòria de subvencions per a la realització dels serveis integrals a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, Resolució de 20 d'abril, DOGC 6/05/2020

Convocatòria de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania, Resolució de 20 d'abril, DOGC 6/05/2020

Convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2020, Resolució de 10 de març, DOGC 17/03/2020

-

Servei d’Ocupació de Catalunya

Convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–Treball i Formació COVID-19), Resolució de 16 de juny, DOGC 22/06/2020 

-

Departament d'Empresa i Coneixement

Ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària per a subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19, Resolució de 6 de juliol, DOGC 09/07/2020 

Convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19, Resolució de 9 de juny, DOGC 11/06/2020 

-              

Unió Europea

Recolzament temporal al Regne d’Espanya per atenuar els riscos de la desocupació en l’emergència arran de la pandèmia de la COVID-19. Consell de la Unió Europea, Decisió d'execució (UE) 2020/1347, 25/09/2020 

Tercera modificació del Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal adreçades a recolzar l'economia en el context actual del brot de la COVID-19, Comissió Europea, Com 2020/C 218/03, 02/07/2020 

Declaració per la prevenció i la protecció de la sa//ut i la seguretat dels treballadors exposats o que poden estar exposats al SARS-CoV-2, Comissió Europea, Comissió Europea, Declaració 2020/C12/08, 26/06/2020 

Reglament relatiu a la creació d'un instrument europeu de recolzament temporal per atenuar els riscos de la desocupació en una emergència (SURE) arran del brot de la COVID‐19, Consell de de la Unió Europea, Reglament (UE) 2020/672, 20/05/2020

Full de ruta comú europea per l'aixecament de les mesures de contenció COVID-19, Comissió Europea, Com 2020/C126/01, 17/04/2020