condicions de treball

dilluns
12
09:00h
Març 2018

XXVII Jornada Europea al Parlament de Catalunya - Construint Europa: quina Europa volen els joves?

A la XXVII Jornada Europea al Parlament de Catalunya es parlarà sobre les oportunitats laborals que ofereix Europa per als joves. La Jornada comptarà amb diferents ponents que tractaran sobre els diferents temes, destacant el de Mobilitat Juvenil: una oportunitat per millorar les capacitats laborals

Més informació

1