formació oferta; perfils professionals

Formació: La UAB i la Diputació de Barcelona posen en marxa el primer Pregrau Dual

Vols ser especialista en sistemes d'informació a les administracions locals? La UAB i la Diputació de Barcelona ofereixen beques per cursar aquest pregrau professionalitzador amb titulació universitària. Es busquen joves que tinguin el batxillerat (amb PAU), o amb un CFGS o que siguin graduats, per cursar aquest pregrau.