formació transversal

Actualitat: Formació en català per a l’empresa

A finals de l’any passat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes de foment de la llengua catalana. En el marc d’aquest conveni, s’està executant el projecte Formació en català per a l’empresa, el qual inclou un "Catàleg de serveis de formació" que, entre altres, té per objectiu incrementar l’ús de la llengua catalana en l'àmbit empresarial, tot incorporant el català en l'atenció oral, la documentació escrita, els webs d’empresa i la comunicació amb el client. 

1