garantia juvenil

Convocatòria - Subvencions del Programa "Joves per l'ocupació" (Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost)

Termini de sol·licituds:

Per a actuacions de:

-  Tutorització i acompanyament a la inserció, formació professionalitzadora i altra formació específica necessària per poder desenvolupar les tasques assignades a un determinat lloc de treball, i si escau, formació per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, així com promoció de la participació d’empreses en el Programa: del 15 al 30 de setembre de 2015.