PAPE 2016

Normativa - Pla anual de política d'ocupació per al 2016

En Butlletí Oficial de l'Estat ha estat publicada la Resolució de 22 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, on s'estableix el Pla Anual de Política d'Ocupació per al 2016, aprovat en Consell de Ministres del 5 d'agost d'enguany.

Entre les principals línies d'actuació d'aquest Pla es troben:

- aconseguir incrementar l'ocupació entre els joves,

- implantar la Garantia Juvenil,

- afavorir la inserció laboral dels col·lectius amb majors dificultats, com és el cas dels aturats de llarga durada,