JOBarcelona'17 - Entrevista curricular versus entrevista per competències.

Consultora: Living a Job Consultors, S.L.

Presentació ponència: Gal·la Oliver Gusó i Laura Roger Vilariño

See video