Convocatòria - Subvencions per al suport al desenvolupament local (Resolució TSF/1695/2016, 7 de juliol)

Termini de sol·licituds:

- Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, i per a la pròrroga i contractació de nous AODL: des del 13 de juliol fins al 9 de setembre de 2016.

- Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica: des del 13 de juliol fins al 19 de setembre de 2016.

Bases de la convocatòria: Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7160/1515081.pdf