Convocatòria - Subvencions per al suport al desenvolupament local (Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril)

Termini de sol·licituds:

Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament econòmic (AODL): del 22 d'abril de 2015 fins al 21 de maig de 2015.

-  Programa de suoprt i acompanyament a la planificació estratègica, per a la pròrroga d'AODL i per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic (Projecte Treball a les 7 comarques): del 22 d'abril fins al 22 de maig de 2015.

Bases de la convocatòria: Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost.

Quantia total ampliada per Resolució EMO/1001/2015, de 13 de maig: 6.900.000,00 euros.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6855/1420378.pdf