Actualitat: Programa Formació a Mida 2014-2017

Més de 230 persones han estat formades durant el període comprès entre el 2014 i el 2017 en el marc del Programa Formació a Mida. S'han realitzat 20 accions formatives sobre capacitació dissenyades a mida segons les necessitats de les 14 empreses implicades. Com a resultat d'aquestes accions s'han inserit un total de 163 persones, representant el 70% del total de les persones formades. D’aquestes persones, 35 són dones i representen el 22% del total i 128 són homes i representen el 78% del total.

Informació sobre el projecte