Actualitat: Sol·licitud d'ajuts de "Formació a mida per adaptar-se a les necessitats de les empreses"

Us informem que ja podeu sol·licitar els ajuts de concessió directa de Formació a mida per adaptar-se a les necessitats de les empreses. Aquest suport econòmic, que s'emmarca dins el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu Protocol general, està adreçat al desenvolupament d'accions de capacitació dissenyades a mida de les necessitats de les empreses i del mercat de treball local que comportin el compromís de contractació de persones en situació d'atur inscrites als Serveis Locals d'Ocupació.

Destinataris

Ajuntaments de municipis de fins a 300.000 habitants i la resta d'ens, que reuneixin els requisits del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu Protocol general.

Requisits

L’ens local, previ consens amb l'empresa destinatària, ha de garantir la formació mínima de 4 persones i la contractació per part de l'empresa de com a mínim el 50% de les persones capacitades.

L'ajut màxim atorgat per la Diputació de Barcelona serà d'un 60% del cost total de les despeses de formació i material didàctic de l'acció.

El cost màxim de l'acció formativa és de 20.000 euros.

Termini de sol·licitud

El període de sol·licitud finalitza l’1 d’octubre de 2018. Les peticions rebudes es valoraran per rigorós ordre d'entrada i els ajuts s’atorgaran fins a esgotar el crèdit pressupostari destinat a subvencionar aquest tipus d'actuacions.

Trobareu més informació sobre aquest suport i tota la documentació necessària per tramitar les vostres sol·licituds en el següent enllaç