OIL; avaluació

Participar al programa Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona incrementa significativament les probabilitats de trobar feina.

L’avaluació d’impacte (veure document adjunt) realitzada de les dues primeres edicions així ho posa de manifest. Les dones, les persones majors de 45 anys i les persones aturades de curta durada es veuen especialment beneficiades.

1