PTX

Renovació convenis Plataforma Telemàtica XALOC

Us informem que la Diputació de Barcelona està en procés de renovació dels convenis per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC (PTX) i que, recentment, ha aprovat 127 convenis específics corresponents a aquelles entitats locals de la demarcació de Barcelona que disposen de la PTX però que el seu conveni encara no s’havia adequat al contingut del conveni tipus aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació (ref.reg. AJG 645/15).

1