Renovació convenis Plataforma Telemàtica XALOC

Us informem que la Diputació de Barcelona està en procés de renovació dels convenis per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC (PTX) i que, recentment, ha aprovat 127 convenis específics corresponents a aquelles entitats locals de la demarcació de Barcelona que disposen de la PTX però que el seu conveni encara no s’havia adequat al contingut del conveni tipus aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació (ref.reg. AJG 645/15).

La renovació d’aquests convenis respon a la voluntat d’adequar el contingut del text jurídic als canvis, millores i noves funcionalitats que s’han anat incorporant a la PTX en els darrers anys, aprofundir en els mecanismes de foment del treball en xarxa i millorar la cobertura jurídica en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal.

Les 127 entitats locals que gestionen un Servei Local d’Ocupació i que estan implicades en aquest procés rebran, en breu, una notificació relativa a l’aprovació del nou conveni específic i dos exemplars d’aquest conveni perquè tramitin la seva aprovació i signatura durant el 2017.

Per a la vostra informació, us adjuntem un document amb els aspectes a destacar del nou conveni per a la posada a disposició i utilització de la PTX.