Catàleg 2023: Execució i justificació

__________________________________________________________________________________________________

Execució i justificació

-

  • Fons de prestació

Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX i Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

Execució anual: 01/01/2023 a 31/12/2023

Justificació voluntària fins 15/11/2023

Justificació final: 02/01/2024 a 30/04/2024

  • Ajuts econòmics

Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

Execució biennal: 01/01/2023 a 31/12/2024

Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024

Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025

Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants

Execució anual: 01/01/2023 a 31/12/2023

Justificació voluntària fins 15/11/2023

Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

Execució anual: 01/01/2023 a 31/12/2023

Justificació: com a màxim, en els dos mesos següents a la data de la seva finalització. En cas que la data de finalització sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació és de dos mesos a partir de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica.