Catàleg 2023: Recursos i dates clau

________________________________________________________________________________________

1.- Recursos

2.- Dates clau

 _________________________________________________________________________________________                                                         

Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

recurs_eco.png 

SUPORT ECONÒMIC                                                                                                                                                                                                           

  • Fons de prestació

Plans Locals d'Ocupació

Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc

Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

  • Ajuts econòmics

Concurrència competitiva 

Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants

Concessió directa amb concurrència

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses 

____________________________________________________________________________________________________

recurs_tecnic.png 

SUPORT TÈCNIC                                                                                                                                                                                                              

___________________________________________________________________________________________________

Dates clau

Sol·licitud

  • Fons de prestació. No cal presentar sol·licitud. Concessió directa amb concurrència 
  • Ajuts econòmics

Concurrència competitiva (Projectes específics i Actuacions ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants): 28/12/2022 a 09/02/2023

Concessió directa amb concurrència (Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació): 28/12/2022 a 31/10/2023

  • Recursos tècnics

Indicadors bàsics del mercat de treball (IBMT): 28/12/2022 a 30/04/2023

Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX): 28/12/2022 a 31/12/2023

Execució i justificació

  • Fons de prestació 

Execució anual: 01/01/2023 a 31/12/2023

Justificació voluntària fins 15/11/2023

Justificació final: 02/01/2024 a 30/04/2024

  • Ajuts econòmics

Projectes 

Execució biennal: 01/01/2023 a 31/12/2024

Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024

Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025

Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants

Execució anual: 01/01/2023 a 31/12/2023

Justificació voluntària fins 15/11/2023

Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

Execució anual: 01/01/2023 a 31/12/2023

Justificació: com a màxim, en els dos mesos següents a la data de la seva finalització. En cas que la data de finalització sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació és de dos mesos a partir de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica.