Economia

Actualitat: Es presenta el web estudislocals.cat

La pàgina web d’estudislocals.cat és una iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, concretament a través de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, i el Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures, respectivament. Ambdues entitats comparteixen un objectiu comú en l’àmbit de la promoció econòmica, que és donar a conèixer la situació socioeconòmica dels territoris de la demarcació de Barcelona.

Actualitat: Les empreses que més venen no són les que més feina creen

Afirmar que la demarcació de Barcelona acull el gruix del teixit empresarial català no sorprèn ningú, però un estudi elaborat recentment per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa trenca tòpics i idees preconcebudes sobre el teixit empresarial des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu, com ara que les companyies que més facturen no són necessàriament les més rendibles ni tampoc les que més ocupació generen.

1

Normativa - Informe de dades macroeconòmiques (Acord del Consell de Ministres 2/12/2016)

El Consell de Ministres ha acordat una revisió a l'alça de les previsions macroeconòmiques, tant per aquest any, com per a l'any que ve.

La creació d'ocupació mantindrà un ritme de creixement mitjà anual pròxim al 3 per cent aquest any i al voltant del 2,5 per cent en els tres següents, en termes de comptabilitat nacional.

Recomanem: "¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España"

Marmolejo Duarte, Carlos; Tornés Fernández, Moira. "¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España". Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Vol. XVIII, núm. 500. 1 de gener de 2015.

1

Recomanem: "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España"

Luque, Víctor. "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España". Papeles de Europa. Vol. 28, Núm. 1 (2015): 86–115.

1

Recomanem: "Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida"

Pérez Orozco, Amaia. Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014.

1

Actualitat: “El capitalisme es transformarà totalment al segle XXI” (Entrevista amb Jeremy Rifkin, economista de la Wharton School)

Va advertir als anys 90 que la creixent productivitat que aporten les noves tecnologies generaria una desocupació estructural insalvable, a menys que es reduís la jornada laboral. Començà aquesta dècada parlant de la tercera revolució industrial, estadi vers el qual ens veiem abocats en haver convergit en el temps noves formes de comunicació i noves formes d'energia. Jeremy Rifkin (Denver, 1943) completa enguany la teoria que va esbossar aleshores amb el seu nou llibre, La sociedad de coste marginal cero (Paidós), obra que acaba de presentar a Madrid.