JOBarcelona'17 - No hi ha segones oportunitats per a les primeres impressions: L'entrevista de feina.

Consultora: Serveis i Assessorament Cem Formació S.L.

Presentació ponència: Elisabeth Adelantado i Freixer.

See video