Unió Europea

ECONOMIA I SOCIETAT DIGITALS DE CATALUNYA DESI 2020

La  Comissió  Europea,  entre  les  seves  prioritats  de  caràcter  estratègic,  aborda el  Mercat  Únic  Digital  com  a  marc  per  al  desenvolupament  de  polítiques digitals.  Per  tal  de  monitoritzar  el  rendiment  digital  general  d’Europa  i  fer  un seguiment  del  progrés  dels  estats  de  la  UE  en  la  seva  competitivitat  digital,&n

Recomanem: "Los discursos sobre la modernización de los Servicios Públicos de Empleo"

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús; Martín Martín, María Paz. "Los discursos sobre la modernización de los Servicios Públicos de Empleo: ¿hacia una nueva forma de gobernanza?". Política y Sociedad, 2014, 51, Núm.1 177-200.

1