Persones immigrades

Novetats a l'Espai Informes i Butlletins del mercat treball

Aquí teniu les darreres actualitzacions a l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, un subapartat dins de l'apartat Xifres situat al menú lateral de la Comunitat Ocupació, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.

Recomanem: "Importancia desigual de la población extranjera en las provincias españolas: factores determinantes"

Martínez Alcalá, Concepción; Moral-Pajares, Encaranción. "Importancia desigual de la población extranjera en las provincias españolas: factores determinantes", a Revista de Estudios Regionales, Núm. 103, 2015, pp. 109-130.

1

Recomanem: "¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo?"

Muñoz Comet, Jacobo. ¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo? Diferencias entre españoles y extranjeros en un contexto de cambio económico. Revista Internacional de Sociología (RIS). Vol.72, núm. 2, maig-agost, 353-376, 2014.

1