Recomanem: "Importancia desigual de la población extranjera en las provincias españolas: factores determinantes"

Martínez Alcalá, Concepción; Moral-Pajares, Encaranción. "Importancia desigual de la población extranjera en las provincias españolas: factores determinantes", a Revista de Estudios Regionales, Núm. 103, 2015, pp. 109-130.

Espanya és una de les economies del món que registren una major densitat immigratòria. La població amb nacionalitat estrangera i resident al país ha mantingut una elevada taxa de creixement durant la dècada del 2000, tot representant el 2011 més del 12% del total. Tanmateix, aquest col·lectiu no es reparteix de forma homogènia pel territori de l'Estat, i s'adverteixen importants diferències a la proporció d'estrangers que registren les diverses províncies espanyoles. L'objectiu d'aquest treball és investigar, d'acord amb els arguments teòrics analitzats i utilitzant la tècnica estadística de les dades de pànel, els factors econòmics i extraeconòmics que han condicionat aquesta situació.

Enllaç al número de la revista: http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/410595
Enllaç al PDF de l'article: http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf-articulo-2471.pdf