Econòmic

Actualitat: "Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació 2017"

Ja està disponible al web de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, el Recull d'Activitats per als Serveis Locals d'Ocupació: Persones i Empreses 2017.

Podeu consultar el Catàleg d'activitats a l'enllaç que us adjuntem, on trobareu la informació de les 84 activitats que formen part d'aquesta quarta edició del Recull, distribuïdes en quatre blocs diferenciats:

Actualitat: Jornada de presentació Catàleg de Serveis 2017 - Documentació

El 17 de desembre, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis 2017, mitjançant el qual els ens locals podreu accedir als diferents recursos de suport econòmic, tècnic i material que ofereix la corporació i, en particular, la nostra Gerència.

2

Actualitat: Aprovació de la convocatòria 2016-2017 de subvencions per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local

Us informen que la Diputació de Barcelona obre el termini de presentació de sol·licituds de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local.

L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones que tenen especials dificultats per accedir al mercat de treball, en sectors d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement.

4

Actualitat: Aprovació del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social

Us informen que la Diputació de Barcelona ha aprovat, per acord de Junta de Govern de 10 de març de 2016, el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social que inclou dues línies de suport una de les quals, la Línia 1, correspon al suport integral al foment de l’ocupació.

1

Actualitat: Jornada de presentació Catàleg de Serveis 2016 - Documentació

El 17 de desembre, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis 2016, mitjançant el qual els ens locals podreu accedir als diferents recursos de suport econòmic, tècnic i material que ofereix la corporació i, en particular, la nostra Gerència.

2