Bases de la convocatòria 2018-2020 per a la concessió de subvencions del programa Ocupació a la Indústria Local

Benvolguts/des,

Adjunt trobareu l'enllaç al web BDNS del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, on podeu consultar les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per promoure l'Ocupació a la Indústria Local

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/371782

Per a més informació:

Web economies locals

Recull de premsa:

Notícia de EL 9 Nou (Ed. Vallès Oriental), 24/11/2017