Actualitat: Jornada de presentació Catàleg de Serveis 2017 - Documentació

El 17 de desembre, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis 2017, mitjançant el qual els ens locals podreu accedir als diferents recursos de suport econòmic, tècnic i material que ofereix la corporació i, en particular, la nostra Gerència.

És per això que el passat dimarts 10 de gener vam organitzar una jornada informativa amb l’objectiu fonamental de facilitar-vos la informació essencial sobre els recursos de la Gerència i aconseguir una millora de la qualitat tant dels projectes i serveis que presten els ens locals com del suport que obtenen per part de la Diputació de Barcelona.

A continuació us adjuntem el power de presentació de la sessió plenària i de la presentació de Mercat de Treball.

Trobareu més informació al següent enllaç del web de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació:

http://www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2017