Catàleg de serveis

Normativa - Convocatòria d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 2016 - XGL 2016-2019 (BOPB 11/05/2016)

Publicat l'anunci relatiu a la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis d'enguany, dins el Pla de "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

En l'àmbit de les polítiques de mercat de treball, aquest Catàleg presenta una oferta relativa a:

Convocatòria - Aprovada la concessió dels fons de prestació en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla" Xarxa Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació dels fons de prestació gestionats a través del Servei de Mercat de Treball de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona:

1. "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica XALOC"

Actualitat: Jornada de presentació Catàleg de Serveis 2016 - Documentació

El 17 de desembre, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis 2016, mitjançant el qual els ens locals podreu accedir als diferents recursos de suport econòmic, tècnic i material que ofereix la corporació i, en particular, la nostra Gerència.

2