Jornada de presentació del Catàleg de Serveis 2018 de la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació

dilluns
15
10:00h
Gener 2018
Data de finalització: dilluns, 15/01/2018 - 13:00

L'objectiu fonamental de la jornada és facilitar-vos la informació essencial sobre els recursos que la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació ofereix mitjançant el Catàleg de Serveis 2018 i aconseguir una millora de la qualitat tant dels projectes i serveis que presten els ens locals com del suport que obtenen per part de la Diputació de Barcelona.

La sessió s'estructurarà en dues parts. La primera consistirà en una explicació en plenari de les prioritats i dels aspectes generals a tenir presents pel que fa al suport de la Gerència als projectes i serveis dels ens locals, oferint una visió panoràmica suficient respecte els tipus de suport disponibles. Així mateix, es farà un repàs al sistema de presentació de les sol·licituds mitjançant el Portal de tràmits dels ens locals i altres AAPP. A la segona part es realitzaran tres trobades simultànies en les que es podrà aprofundir amb els referents tècnics de cada Oficina/Servei en el coneixement de la finalitat, els requisits i els criteris específics de cada un dels recursos catalogables.

Cada ens local pot assistir a la jornada amb els representants que considereu. No obstant, cada persona assistent ha de fer la seva inscripció triant la sessió d'aprofundiment i consultes en funció dels seus interessos.

Més informació

Inscripcions