Convocatòria - Aprovada la concessió dels fons de prestació en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla" Xarxa Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació dels fons de prestació gestionats a través del Servei de Mercat de Treball de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona:

1. "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica XALOC"

Suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) de les entitats locals amb conveni vigent per posar a la seva disposició l'aplicació metodològica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

El fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels SLO (la major part cofinançades a través de subvencions), la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a les persones demandants d'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&03/022016004201.pdf&1

2. "Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals"

Suport econòmic a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL) amb conveni vigent d'adhesió a la xarxa d'OTL amb l'objectiu de facilitar la inserció o la millora de l'ocupació de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn mental i en tractament medicosanitari.

Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques de les OTL (la major part cofinançades a través de subvencions), la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a la població aturada amb trastorns mentals de salut i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&03/022016004204.pdf&1