FOSIS

Convocatòria - Concessió definitiva d'ajuts del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 11/07/2016)

Es fa pública l'aprovació de la concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social, així com, la modificació del seu règim de concessió a efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts atorgats.

Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, que va tenir lloc el 10 de març de 2016, en sessió ordinària de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquest s'estructura en dues línies, una de les quals, la Línia 1, correspon al suport integral al foment de l’ocupació.