Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, que va tenir lloc el 10 de març de 2016, en sessió ordinària de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquest s'estructura en dues línies, una de les quals, la Línia 1, correspon al suport integral al foment de l’ocupació.

Aquesta línia 1 està destinada a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació, s'orienta a oferir oportunitats laborals a persones en situació d'atur a través de mesures de creació directa d'ocupació, tant en l'àmbit públic com privat, acompanyades d'accions de formació i capacitació professional.

Cada entitat local beneficiària, amb plena flexibilitat i autonomia, pot decidir com distribuir el suport econòmic concedit entre aquestes diferents modalitats.

Les tres modalitats de suport de la línia 1 són:

  • Ocupació a les entitats locals (plans locals d'ocupació). Mesura orientada a fomentar la contratació directa de persones aturades per part de les administracions públiques locals.
  • Qualificació professional. Mesura orientada a la realització d'accions formatives adaptades a les necessitats i característiques del territori, tant de les seves empreses com de les persones. ​
  • Ocupació a les empreses (ajudes a la contratació). Mesura orientada a fomentar la contractació de persones aturades per tal de que disposin de majors oportunitats laborals en entorns productius.

Els ens destinataris disposen fins al 29/04/2016 per acceptar l'ajut i fer la distribució del fons entre les línies de suport. En aquest tràmit cal adjuntar el pla de treball amb les actuacions locals previstes. L'execució de les actuacions es durà a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&03/022016004487.pdf&1

Per a més informació podeu consultar la següent entrada de la comunitat d'ocupació