ocupació indústria local

Recomanem: "Programa Ocupació a la Indústria Local. El repte de la dona a la indústria"

Servei de Mercat de Treball. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona. Pardo Miguel, Cristina; Moret Sabidó, Pilar; Martínez Aymerich, Elena; Fernández Bas, Susana; Gironès Cebrián, Sílvia i Martínez Martínez, Purificación. Comunicació "Programa Ocupació a la Indústria LocalEl repte de la dona a la indústria", a Llibre d'Actes del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH19 (Terrassa, 6 i 7 de març de 2019), p. 193-204.

Bases de la convocatòria 2018-2020 per a la concessió de subvencions del programa Ocupació a la Indústria Local

Benvolguts/des,

Adjunt trobareu l'enllaç al web BDNS del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, on podeu consultar les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per promoure l'Ocupació a la Indústria Local

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/371782