Novetats a l'Espai "Informes i Butlletins del mercat treball"

Aquí teniu les darreres actualitzacions de l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, ubicat dins de l'apartat Xifres del menú lateral de la Comunitat, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • Informes

Observatori de les Ocupacions (SEPE)

Informes sobre el mercat de treball estatal i provincial:

Informe del mercat del treball de la província de Barcelona 2020 

Els Perfils de l'Oferta d'Ocupació 2020 

Informes sobre mobilitat laboral:

Contractació i mobilitat geogràfica dels treballadors a Espanya 2020

Estudis prospectius sectorials:

Activitats Econòmiques relacionades amb l'Economia Circular a Espanya 2020                                                                                                                                                                                                                                

  • Butlletins                                                                                                                                                                       

​Observatori de les Ocupacions (SEPE)

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball (3r trimestre 2020)             

Publicació trimestral que ofereix dades a nivell estatal, territorial i segons col·lectius: dones, joves, estrangers, majors de 45 anys i persones amb discapacitat.                                                                                                                                   

Observatori del Treball i Model Productiu (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

Butlletí del món del treball (novembre 2020) 

Publicació mensual que ofereix una selecció de les publicacions, informes, notes, i altres recursos elaborats pel propi Observatori relacionats amb el món del treball.

Butlletí de joves i mercat de treball (3r trimestre 2020)       

Publicació trimestral que mostra una visió de conjunt respecte de la situació i el perfil dels joves en el mercat de laboral, així com la seva evolució, comparant-la amb la mitjana de la població.                                                                                                                                                             

Us animem a visitar-lo. La Comunitat Ocupació no s'atura!