Novetats a l'Espai "Informes i Butlletins del mercat treball"

Aquí teniu les darreres actualitzacions de l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, ubicat dins de l'apartat Xifres del menú lateral de la Comunitat, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • Butlletins

Observatori de les Ocupacions del SEPE

Butlletí trimestral del mercat de treball que ofereix dades a nivell estatal, territorial i segons col·lectius: dones, joves, estrangers, majors de 45 anys i persones amb discapacitat.

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball (4t trimestre 2020)                                                                                                                                                                

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletins trimestrals que analitzen la situació i l'evolució de l'ocupació i l'atur en el mercat de treball català, fent especial incidència en determinats col·lectius.

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius (4t trimestre 2020)

Butlletí del món del treball (Gener 2021) 

Butlletí de població estrangera i mercat de treball (4t trimestre 2020)