Novetats a l'Espai "Informes i Butlletins del mercat treball"

Aquí teniu les darreres actualitzacions de l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, ubicat dins de l'apartat Xifres del menú lateral de la Comunitat, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  • Informes

Observatori de les Ocupacions (SEPE)

Resum de l’Informe de Prospecció i Detecció de les Necessitats Formatives 2020.

Resum amb els continguts més destacats de l’Informe de prospecció i detecció de necessitats formatives 2020, que interrelaciona les necessitats formatives segons famílies professionals amb les ocupacions amb millor situació en el mercat de treball i en els àmbits territorials on aquestes ocupacions presenten millors perspectives de creació d’ocupació.

Ocupacions amb tendència positiva en la contractació i Activitats econòmiques amb tendència positiva en la contractació (març 2021).

Informació sobre les ocupacions i les activitats econòmiques que presenten creixement en la contractació del darrer mes, tant en el conjunt del mercat de treball com en relació als diferents col·lectius d’interès per l’ocupació (dones, estrangers, joves menors de 30 anys, persones majors de 45 anys, persones amb discapacitat i persones demandants de llarga durada). La informació es presenta territorialitzada per províncies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • Butlletins

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí del perfil de l’atur (situació a 31 de març 2021).

Síntesi de les característiques de la població aturada a Catalunya registrada a les oficines de Treball. La publicació inclou fitxes de resum per les diferents variables de desagregació i per territoris.