Novetats a l'Espai "Informes i Butlletins del mercat treball"

Aquí teniu les darreres actualitzacions de l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, ubicat dins de l'apartat Xifres del menú lateral de la Comunitat, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

____________________________________________________________________________________________________

Informes

____________________________________________________________________________________________________

Situació laboral de les persones joves a Catalunya (Informe EPA). 1T/2021. Informe trimestral de l'Observatori Català de la Joventut que recull els principals resultats de les darreres dades de l'Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves. 

Nota de conjuntura econòmica. Capítol 4: El mercat de treball. 1T/2021. Informe trimestral del Departament de Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda que analitza la situació del mercat de treball català

Població amb discapacitat i mercat de treball. Any 2020. Informe anual de l'Observatori del Treball i Model Productiu que analitza les característiques de la població amb discapacitat i la seva evolució en el mercat de treball català. 

____________________________________________________________________________________________________

Butlletins

____________________________________________________________________________________________________

  • Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball (1r trimestre 2021)                                                                                                                                                                                                                            

  • Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius (1r Trimestre 2021)

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya (1r trimestre 2021)

Butlletí del perfil de l’atur (situació a 31 de març 2021)

Butlletí sobre la caracterització de les entrades a l'ocupació (1r trimestre 2021)

Butlletí del món del treball (Maig 2021) 

Butlletí de joves i mercat de treball (1r trimestre 2021)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball (1r trimestre 2021)