Novetats a l'Espai "Informes i Butlletins del mercat treball"

Aquí teniu les darreres actualitzacions de l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, ubicat dins de l'apartat Xifres del menú lateral de la Comunitat, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.        

<--break->

 
Informes

<--break->

Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)

Informes sobre el mercat de treball estatal i provincial:

Ocupacions i Activitats econòmiques amb tendència positiva en la contractació (Octubre 2022)                                                                                                       

Departament de Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda

Informe trimestral d'anàlisi de la situació del mercat de treball català

Nota de conjuntura econòmica. Capítol 5: El mercat de treball (Octubre 2022)                                                                                                                              

Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)​

El mercat de treball del sector turístic. 3r trimestre 2022

 
Butlletins
 

Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball (3r trimestre 2022)                                                                                                                                                         

Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius (3r trimestre 2022)

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya (3r trimestre 2022)

Butlletí del perfil de l'atur (Situació a 30 de setembre de 2022)