Novetats a l'Espai "Informes i Butlletins del mercat treball"

Aquí teniu les darreres actualitzacions de l'espai Informes i Butlletins del mercat de treball, ubicat dins de l'apartat Xifres del menú lateral de la Comunitat, on sempre hi trobareu un recull actualitzat d'informes i butlletins sobre la situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol.        

<--break->

 
Informes

<--break->

Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)

Informes sobre el mercat de treball estatal i provincial:

Informe del Mercat de Treball Estatal 2023

Informe del Mercat de Treball per províncies 2023

Informe del Mercat de Treball dels Majors de 45 anys 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Departament de Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda

Informe trimestral d'anàlisi de la situació del mercat de treball català

Nota de conjuntura econòmica. Capítol 5: El mercat de treball (Abril 2023)                                                                                                                                   

Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)​

Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur. Edició 2023

El mercat de treball del sector turístic. 1r trimestre 2023

 
Butlletins
 

Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)

Butlletins trimestrals que analitzen la situació, l'evolució de l'ocupació i l'atur en el mercat de treball català, fent especial incidència en determinats col·lectius.

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius (1r trimestre 2023)

Butlletí del perfil de l'atur (Situació a 31 de març de 2023)

Butlletí del món del treball (Abril 2023)