Convocatòria - Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades - Convocatòria 2015 (Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol)

Termini de sol·licituds:

- línia de formació transversal: del 21 de juliol al 7 d’agost de 2015.

- línia de formació sectorial: del 21 de juliol fins al 10 de setembre de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6916/1435370.pdf