plans locals d'ocupació

Característiques execució Pla de Reactivació de l'Ocupació

PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ

Aprovació nou Programa Complementari de Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020

Us informem que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 29 de novembre de 2018 s’ha aprovat un nou Programa Complementari de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020, dotat amb 24 M€, per promoure l’ocupació de les persones aturades, que inclou dues línies de suport. La línia 1 te com objectiu oferir oportunitats laborals a les persones que es troben en situació d’atur a través d’accions de creació directa d’ocupació, tant en l’àmbit públic com privat, i d’accions de formació i capacitació professional.